Notes

Irish Notes: June

Leathanach don Cheiliuraí Download Irish Notes.pdf   An Deichiú Domhnach Saor 5ú Meitheamh 2016, Bliain C An Tús Tá Críost i láthair lena Eaglais ina Bhriathar mar is eisean atá ag labhairt nuair a léitear na Scriopúir san Eaglais. Iarraimis ar an Spiorad Naomh solas agus méadú creidimh a a thabhairt dúinn as éisteacht le

read more

Irish Notes: May

Download Irish Notes .pdf   An séú Domhnach den Cháisc 1ú Bealtaine 2016     An Tús San Aifreann inniu tá béim ar shíocháin agus suaimhneas intinne. Deirtear linn a bheith síochánta le gach duine timpeall orainn agus mar thoradh ar sin beidh síocháin intinne againn féin.   Smaoineamh San soiscéal inniu deireann Íosa lena

read more